О производстве
 

Новости

 

История

 

Соучредители

 

Социальное развитие

 

Благотворительность и
спонсорство

Производства
  Этилена и полиэтилена
 

Хлорвинила и
каустической соды

 

Продукция

Инвестиционные проекты
  Модернизация ВХМ

Коммерческие предложения

Информация ЧАО "ЛУКОР"

Тендеры

  Условия проведения
  Документация
  Объявленные тендеры
  Информация о победителях
Пресс-релизы
Контакты
Регион
  Местные новости
  Спортивные новости
"Нефтехимик"
  Спортивный клуб
  Футбольный клуб
Фотогалерея
"Калушский нефтехимик"
  Архив новостей

 

Умови проведення тендеру


   Умови і порядок проведення одноетапного тендеру з торгами по предмету 

   1. В день відкриття тендерних пропозицій, проведення торгів, Секретар Тендерного комітету проводить закінчення реєстрації тендерних пропозицій у Журналі  шляхом внесення свого підпису в рядку, наступному після реєстраційних даних останньої тендерної пропозиції.
   Зареєстровані Тендерні пропозиції і Журнал доставляються в  місце проведення тендерних торгів.
   2. Присутність на Тендерних торгах представників зареєстрованих претендентів, наділених правами щодо внесення змін в Тендерні пропозиції  - є обов’язковим. У випадку неявки на тендерні торги представника зареєстрованого претендента, який не надав письмового підтвердження про те, що ціна його тендерної пропозиції є кінцевою, тендерна пропозиція відхиляється  від подальшої участі в тендері.
   3. Перед початком тендерних торгів, особа яка проводить торги повідомляє:
   - поточну дату і час;
   - найменування предмета тендеру;
   - вид тендер;
   - передбачені тендерною документацією Замовника:
   умови і терміни поставки / виконання робіт/ надання послуг;
   умови і порядок розрахунків;    
   умови фінансового забезпечення (якщо передбачено тендерною документацією);
   при необхідності інші істотні умови та вимоги;
   - найменування присутніх Зареєстрованих претендентів.
   4. Перед відкриттям конвертів з тендерними пропозиціями, особа яка проводить торги, представники зареєстрованих претендентів і присутні члени Тендерного комітету засвідчують їх цілісність.
   5. При відкритті конвертів, особа яка проводить торги, повідомляє:
   - ціну тендерної пропозиції кожного Зареєстрованого претендента;
   - умови і терміни поставки / виконання робіт/ надання послуг;    
   - умови і порядок розрахунків;
   - умови фінансового забезпечення (якщо передбачено тендерною документацією);
   - при необхідності інші істотні умови та вимоги;
   після чого пропонує представникам Зареєстрованих претендентів розглянути можливість зниження ціни своїх тендерних пропозицій. При цьому, в такому, якщо умови, які заявлені в тендерній пропозиції будь якого зареєстрованого претендента відрізняється від вказаних умов, що містяться в тендерній документації Замовника, особа, яка проводить торги, пропонує представнику  Зареєстрованого претендента в ході торгів привести до відповідних вимог тендерної документації Замовника, але до моменту одночасного оголошення одночасного запиту цін.
   Нові ціни тендерних пропозицій представники Зареєстрованих претендентів повідомляють у присутності всіх  осіб, що беруть участь у процедурі торгів. Черговість оголошення нових цін тендерних пропозицій визначається виходячи з принципу від більшої ціни до меншої.
   6. Торги по зниженню цін здійснюються до того моменту, доки кожен із представників Зареєстрованих претендентів не заявить, що пропонована ним ціна є кінцевою, підтвердивши її 3 (три) рази. Оголошуючи свою ціну в третє, представник кожного зареєстрованого претендента повинен підтвердити, що оголошена  ним ціна вказана на умовах тендерної документації Замовника, в іншому випадку, особа, яка проводить торги, відхиляє тендерні пропозиції зареєстрованого претендента від подальшої участі в тендері, як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації про що в стенограмі торгів робиться відповідний запис. Після цього, особа, яка проводить торги  оголошує про початок процедури одночасного запиту цін:
   6.1. Представникам Зареєстрованих претендентів  пропонується розглянути можливість зниження ціни своїх Тендерних пропозицій  і кожному з них на чистому аркуші паперу без оголошення вказати:
   - дату, нову ціну своєї Тендерної пропозиції;
   - назву Зареєстрованого претендента;
   - прізвище, ім‘я і по батькові та підпис представника  Зареєстрованого претендента.
   Заповнені аркуші паперу передаються особі, яка проводила торги і яка оголошує вказані в них ціни Тендерних пропозицій.
   6.2. У випадку, якщо запропоновані ціни не відрізняються від останніх, що були оголошені, то особа яка проводила торги оголошує про закінчення торгів і пропонує Зареєстрованим претендентам заповнити Титульні листи з зазначенням  в них останньої оголошеної ціни, а також підтвердження, що ціна вказана на умовах тендерної документації Замовника в тому числі  і проекту договору. Заповнені титульні листи одночасно передаються особі, що проводила торги, яка спільно з членами Тендерного комітету проводять звірку вказаних цін в Титульних листах з ціною, що зазначена в аркушах, які надані під час одночасного запиту цін. Титульні листи з ціною, яка відрізняється від останньої оголошеної до розгляду не приймаються.
   6.3 У випадку, якщо хоча б один із Зареєстрованих претендентів вкаже в аркуші паперу  ціну нижчу за остаточно ним оголошену, то особа яка проводила торги  пропонує Зареєстрованим претендентам ще раз переглянути можливість зниження ціни своїх Тендерних пропозицій і заповнити Титульні листи, акцентуючи увагу, що вказана в них ціна буде кінцевою. Заповнені Титульні листи одночасно передаються особі, яка проводила торги і яка буде оголошувати вказані в них ціни тендерних пропозицій, а також  оголошує про закінчення торгів. Заповнюючи титульні листи претенденти повинні вказати, що ціна вказана на умовах тендерної документації Замовника, в тому числі і в проекті договору що є її складовою. Заповнені Титульні листи передаються особі, яка проводила торги і яка буде оголошувати вказані в них ціни Тендерних пропозицій, а також  оголошує про закінчення торгів.
   Враховуючи вищевикладене представники Зареєстрованих претендентів повинні мати при собі не менше двох екземплярів заповнених належним чином і підписані Титульні листи з печатками організації без заповнення строк №2, № 3 і дати.
   7. Торги можуть проводитись за допомогою електронної системи проведення торгів, порядок проведення електронних торгів аналогічний до вказаних в п. 6, при цьому представники зареєстрованих претендентів вносять свої ціни у відповідні форми на наданих їм автоматизованих робочих місцях. Про особливості проведення електронних торгів, особа, яка проводить торги інформує представників Зареєстрованих претендентів до початку торгів.
   8. Крім ціни, в залежності від характеру закуповуваних товарів, робіт, послуг, предметом торгів можуть також бути:
   -  термін постачання товарів, виконання робіт і надання послуг;
   -  умови розрахунків за договором (в частині, що не суперечить вимогам діючих локально-нормативних документів)
   9. У ході торгів ведеться  стенограма  в яку записуються всі оголошені представниками Зареєстрованих претендентів ціни, а також відомості, зазначені в п. 8.


Умови і порядок проведення двохетапного тендеру з торгами по предмету тендера.

   1. Проведення 1-го етапу.
   1.1 В день відкриття тендерних пропозицій, проведення торгів, Секретар Тендерного комітету проводить закінчення реєстрації тендерних пропозицій у Журналі  шляхом внесення свого підпису в рядку, наступному після реєстраційних даних останньої тендерної пропозиції.
   Зареєстровані Тендерні пропозиції і Журнал доставляються в  місце проведення тендерних торгів
   1.2. Присутність на 1-ому етапі двохетапного тендеру представників Зареєстрованих претендентів є необов'язкова.
   1.3. Перед початком 1-ого етапу тендеру особа, яка його проводить, повідомляє: поточні дату і час, найменування предмета й об'єкта тендеру, вид тендеру, найменування Зареєстрованих претендентів (при їх присутності).
   1.4. Перед відкриттям конвертів особа, що проводить 1-ий етап тендеру, пересвідчуються в їх цілісності.
   1.5. На 1-ому етапі двохетапного тендеру відбувається відкриття наступних конвертів: зовнішній конверт і внутрішній конверт з технічною частиною Тендерної пропозиції.
   1.6. Особа, що проводить 1-ий етап, повідомляє попередньо погоджені Організатором тендеру, дату і час проведення 2-го етапу двохетапного тендеру. Зареєстровані претенденти, які були відсутні на 1-ому етапі інформуються організатором тендера протягом 2-ох робочих днів відповідними повідомленням, що направляється за допомогою каналів факсимильного зв’язку.
   1.7. Організатор тендеру в термін до дати проведення 2-го етапу Тендеру забезпечує оцінку технічної частини Тендерних пропозицій і зберігання конвертів з комерційною частиною Тендерних пропозицій. 

   2. Проведення 2-го етапу.

   2.1. Другий етап двохетапного  тендеру проводиться у назначений день і час.
   2.2. Присутність на 2-ому етапі (торги по предмету тендера) представників Зареєстрованих претендентів, які наділені правами по внесенню змін у тендерні пропозиції – є обов’язковою. У випадку неявки на тендерні торги представника зареєстрованого претендента, який не надав письмового підтвердження про те, що ціна його тендерної пропозиції є кінцевою, тендерна пропозиція відхиляється  від подальшої участі в тендері.
   2.3. Перед початком тендерних торгів особа, що проводить торги, повідомляє:
   - поточну дату і час;
   - найменування предмета тендеру;
   - вид тендер;
   - передбачені тендерною документацією Замовника:
       •   умови і терміни поставки / виконання робіт/ надання послуг;
       •   умови і порядок розрахунків;
       •   умови фінансового забезпечення (якщо передбачено тендерною документацією);
       •   при необхідності інші істотні умови та вимоги;
   - найменування присутніх Зареєстрованих претендентів.
   2.4. Перед відкриттям конвертів з тендерними пропозиціями особа, що проводить торги, представники Зареєстрованих претендентів і присутні члени Тендерного комітету засвідчують їх цілісність.
   2.5. При відкритті конвертів особа, що проводить торги, повідомляє
   - ціну тендерної пропозиції кожного Зареєстрованого претендента;
   - умови і терміни поставки / виконання робіт/ надання послуг;
   - умови і порядок розрахунків;
   - умови фінансового забезпечення (якщо передбачено тендерною документацією);
   - при необхідності інші істотні умови та вимоги;після чого пропонує представникам Зареєстрованих претендентів розглянути можливість зниження ціни своїх тендерних пропозицій. При цьому, в такому, якщо умови, які заявлені в тендерній
   пропозиції будь якого зареєстрованого претендента відрізняється від вказаних умов, що містяться в тендерній документації Замовника, особа, яка проводить торги, пропонує представнику  Зареєстрованого претендента в ході торгів привести до відповідних вимог тендерної документації Замовника, але до моменту одночасного оголошення одночасного запиту цін.
    Нові ціни Тендерних пропозицій представники Зареєстрованих претендентів повідомляють в присутності всіх осіб, що беруть участь у процедурі торгів. Черговість оголошення нових цін Тендерних пропозицій визначається виходячи з принципу від більшої ціни до меншої.
   2.6. Торги по зниженню цін здійснюються до того моменту, доки кожен із представників Зареєстрованих претендентів не заявить, що пропонована ним ціна є кінцевою, підтвердивши її 3 (три) рази. Оголошуючи свою ціну в третє, представник кожного зареєстрованого претендента повинен підтвердити, що оголошена  ним ціна вказана на умовах тендерної документації Замовника, в іншому випадку, особа, яка проводить торги, відхиляє тендерні пропозиції зареєстрованого претендента від подальшої участі в тендері, як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації про що в стенограмі торгів робиться відповідний запис. Після цього, особа, яка проводить торги  оголошує про початок процедури одночасного запиту цін:
   2.6.1. Представникам Зареєстрованих претендентів  пропонується розглянути можливість зниження ціни своїх Тендерних пропозицій  і кожному з них на чистому аркуші паперу без оголошення вказати:
   - дату, нову ціну своєї Тендерної пропозиції;
   - назву Зареєстрованого претендента;
   - прізвище, ім‘я і по батькові та підпис представника  Зареєстрованого претендента.
   Заповнені аркуші паперу передаються особі, яка проводила торги і яка оголошує вказані в них ціни Тендерних пропозицій.
   2.6.2. У випадку, якщо запропоновані ціни не відрізняються від останніх, що були оголошені, то особа яка проводила торги оголошує про закінчення торгів і пропонує Зареєстрованим претендентам заповнити Титульні листи з зазначенням  в них останньої оголошеної ціни, а також підтвердження, що ціна вказана на умовах тендерної документації Замовника в тому числі  і проекту договору. Заповнені титульні листи одночасно передаються особі, що проводила торги, яка спільно з членами Тендерного комітету проводять звірку вказаних цін в Титульних листах з ціною, що зазначена в аркушах, які надані під час одночасного запиту цін. Титульні листи з ціною, яка відрізняється від останньої оголошеної до розгляду не приймаються.
   2.6.3 У випадку, якщо хоча б один із Зареєстрованих претендентів вкаже в аркуші паперу  ціну нижчу за остаточно ним оголошену, то особа яка проводила торги  пропонує Зареєстрованим претендентам ще раз переглянути можливість зниження ціни своїх Тендерних пропозицій і заповнити Титульні листи, акцентуючи увагу, що вказана в них ціна буде кінцевою. Заповнені Титульні листи одночасно передаються особі, яка проводила торги і яка буде оголошувати вказані в них ціни тендерних пропозицій, а також  оголошує про закінчення торгів. Заповнюючи титульні листи претенденти повинні вказати, що ціна вказана на умовах тендерної документації Замовника, в тому числі і в проекті договору що є її складовою. Заповнені Титульні листи передаються особі, яка проводила торги і яка буде оголошувати вказані в них ціни Тендерних пропозицій, а також  оголошує про закінчення торгів.
   Враховуючи вищевикладене представники Зареєстрованих претендентів повинні мати при собі не менше двох екземплярів заповнених належним чином і підписані Титульні листи з печатками організації без заповнення строк №2, № 3 і дати.
   2.7. Торги можуть проводитись за допомогою електронної системи проведення торгів, порядок проведення електронних торгів аналогічний до вказаних в п. 6, при цьому представники зареєстрованих претендентів вносять свої ціни у відповідні форми на наданих їм автоматизованих робочих місцях. Про особливості проведення електронних торгів, особа, яка проводить торги інформує представників Зареєстрованих претендентів до початку торгів.
   2.8. Крім ціни, в залежності від характеру закуповуваних товарів, робіт, послуг, предметом торгів можуть також бути:
   -  термін постачання товарів, виконання робіт і надання послуг;
   -  умови розрахунків за договором (в частині, що не суперечить вимогам діючих локально-нормативних документів)
   2.9. У ході торгів ведеться  стенограма  в яку записуються всі оголошені представниками Зареєстрованих претендентів ціни, а також відомості, зазначені в п. 2.8.2011. ООО "Карпатнефтехим" - победитель конкурса на лучшие здания и сооружения Украины, построенные и принятые в эксплуатацию в 2010 году за сооружения ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА СУСПЕНЗИОННОГО.

2007. ООО "Карпатнефтехим" получило именной диплом на право использования фирменного знака участника рейтинга компании "Гвардия".

2007. ООО „Карпатнефтехим” стало победителем Всеукраинского конкурса качества продукции „100 лучших товаров Украины” в номинации „Продукция производственно-технического назначения”, организованном Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики. Редкий аргон высокой чистоты, который вырабатывается в „Карпатнефтехиме”, признан самым лучшим в Украине среди товаров производственно-технического назначения.

2006-2007. ООО “Карпатнефтехим” – победитель конкурса "100 лучших товаров".

Май 2007. ООО “Карпатнефтехим” – победитель первого Всеукраинского конкурса предприятий в сфере внешнеэкономической деятельности “Европейский выбор”.Октябрь 2006. ЗАО “ЛУКОР” и ООО “Карпатнефтехим” признаны лучшими предприятиями в рамках общеукраинского проекта “Химическая и нефтехимическая промышленность Украины”.


Июнь 2006. Всеукраинский конкурс качества продукции (товаров, работ, услуг) „100 лучших товаров Украины” продукт производства „Полиолефин” ООО „Карпатнефтехим”, полиэтилен марки НХ 4810Н признал одним из лучших видов продукции в номинации „Товары производственно-технического назначения”.

Апрель 2006. Золотая медаль качества "Высшая проба" за внедрение на предприятии современных технологий и выпуск высококачественного и конкурентоспособного на рынке полиэтилена.

Июль 2005. Сергей Чмыхалов награжден отличием „Лидер химической и нефтехимической промышленности Украины”.

 


Наше предприятие в 2004 году успешно выполнило задачи, поставленные "Программой сертификации корпоративной системы управления группы „ЛУКОЙЛ-Нефтехим” на 2004-2007 годы", и первым среди предприятий группы получило сертификаты соответствия по всем трем системам.


„Euro Market” – награда за интеграцию в мировую экономику. (2004г.).


Отличие ЗАО "ЛУКОР" в рамках международного проекта „Мосты дружбы. Украина – Россия 2003-2004”.

20.11.2003 ЗАО „ЛУКОР” отмечено Почетным дипломом и международной премией „Бизнес-Олимп” с присвоением предприятию звания „Золотая торговая марка”, а генерального директора общества Сергея Чмыхалова – именным отличием „ Общественное признание”.

Западная региональная таможня наградила ЗАО „ЛУКОР” почетной грамотой за высокий уровень таможенной культуры и добросовестное выполнение в течение 2002-2003 гг. обязательств перед Государственным бюджетом Украины.

Международная Платиновая Звезда за качество в сфере удовлетворения потребностей клиентов, мастерство, инновации в технологии. Париж. Франция. 2003 год.


Designed by Mak&ShV studio 
© Lukor