Новини

Регіон

Виробництва

Прес-релізи

Контакти

Спорт

Преса

 

Новий колдоговір – крок вперед до забезпечення гідного рівня життя лукорівців

Метою нового колективного договору між роботодавцем і профспілковою організацією ЗАТ „ЛУКОР” є встановлення загальних умов оплати праці, трудових гарантій і пільг працівникам, забезпечення ефективної роботи товариства, захисту трудових, соціально-економічних і професійних прав, законних інтересів лукорівців та гідного рівня їхнього життя. За словами начальника відділу організації праці та заробітної плати Федора Бумбу, у ньому врахована переважна більшість пропозицій, які надійшли від структурних підрозділів та індивідуальних працівників товариства в ході обговорення проекту цього документа. Новий колдоговір має ряд додаткових положень, що стосуються різних аспектів трудових відносин, зайнятості працівників, їхнього соціального захисту і т. ін., а також складається із двох нових розділів: „Час відпочинку” і „Робота з молоддю”. Все це свідчить про те, що керівництво „ЛУКОРа” особливо піклується про створення належних умов для відпочинку, дозвілля, оздоровлення працівників і членів їхніх сімей. Профкомові постійно переказуватимуться кошти на культурно-масову, фізкультурну роботу та соціальний захист у розмірі не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці, що на 0,2 відсотка більше, ніж раніше, коли діяв попередній колдоговір.

Щодо роботи з молоддю, то роботодавець зобов’язався забезпечувати участь молодих працівників ЗАТ „ЛУКОР” в конкурсі молодих вчених та спеціалістів ВАТ „Лукойл” на кращу науково-технічну роботу, організовувати їхнє стажування на кращих підприємствах нафтової компанії, систематично здійснювати навчання резерву на керівні посади, надавати право на навчання (перепідготовку) у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах за рахунок товариства відповідно до переліку необхідних йому професій. З метою підвищення рівня професійної майстерності та розвитку творчої активності молодих працівників вони залучатимуться до участі в конкурсі професійної майстерності на звання „Кращий за професією”.

Для запобігання вивільнення працівників (при виникненні необхідності у скороченні їх чисельності чи штату, перепрофілюванні, реорганізації, ліквідації виробництв чи інших структурних підрозділів) у новому колдоговорі передбачено вжиття роботодавцем заходів, зорієнтованих на: обмеження чи припинення прийому нових працівників; першочергове припинення трудового договору (контракту) із сумісниками і працівниками, зайнятими на тимчасових роботах; забезпечення дострокового виходу на пенсію; надання права працівникам на переважне працевлаштування в межах товариства. Особам, які одержать повідомлення про наступне звільнення, надаватиметься можливість пошуку нового місця роботи не більше 8 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати, чого, до речі, не гарантував старий колдоговір.

Роботодавець зобов’язався щороку забезпечувати зростання зарплати при умові стабільних фінансово-економічних показників роботи ЗАТ „ЛУКОР”. Зокрема, в 2004 році передбачено збільшення середньомісячної зарплати до 10 відсотків. До речі, з початку нинішнього року вона із врахуванням виплати винагороди за підсумками роботи товариства в 2002 році зросла з 593,2 до 677,3 грн.

Окремо Федір Бумбу відзначив такі нові положення колдоговору між роботодавцем і профспілковою організацією ЗАТ „ЛУКОР” на 2003-2005 роки, як здійснення індексації грошових доходів працівників відповідно до росту цін на товари, що вже робиться (із зарплатою за липень цього року виплачено індексацію на загальну суму 44 тис. грн.); проведення виплати допомоги у розмірі середнього заробітку працівника при його звільненні з роботи у зв’язку з виходом на пенсію; надання матеріальної допомоги на поховання близьких родичів працівника (чоловіка, дружини, дитини, батьків (чоловіка, дружини) і одиноких братів і сестер) одному з працівників товариства у розмірі трьох мінімальних зарплат, встановлених в Україні на дату смерті; надання одному з батьків, які працюють на підприємстві, матеріальної допомоги при народженні дитини в розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої в Україні на дату народження дитини.

За невиконання колективного договору передбачена відповідальність відповідно до чинного законодавства. У таких випадках роботодавець зобов’язаний на вимогу профкому ЗАТ „ЛУКОР” вжити заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб товариства, через яких не виконуються зобов’язання колдоговору.

Василь Ткачук.

 

 


2007. ТОВ "Карпатнафтохім" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".

2007. ТОВ „Карпатнафтохім” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „Карпатнафтохімі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення..

2006-2007. ТОВ “Карпатнафтохім” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".

травень 2007. ТОВ “Карпатнафтохім” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “Карпатнафтохім” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.


червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „Карпатнафтохім”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”

квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

липень 2005. Сергія Чмихалова нагороджено відзнакою „Лідер хімічної та нафтохімічної промисловості України”

квітень 2005. Вийшов у світ буклет "ЛУКОР. 5 років у великій родині "ЛУКОЙЛу"
 


 наше підприємство в 2004 році успішно виконало завдання, що були визначені йому "Програмою сертифікації корпоративної системи управління групи „ЛУКОЙЛ-Нафтохім” на 2004-2007 роки" і першим серед підприємств групи отримало сертифікати відповідності за всіма трьома системами. 


„Euro Market” – нагорода за інтеграцію у світову економіку. (2004р.)


відзнака ЗАТ "ЛУКОР" в рамках міжнародного проекту „Мости дружби. Україна – Росія 2003-2004” 

20.11.2003 ЗАТ „ЛУКОР” відзначено Почесним дипломом та міжнародною премією „Бізнес-Олімп” з присвоєнням підприємству звання „Золота торгова марка”, а генерального директора товариства Сергія Чмихалова – іменною відзнакою „Суспільне визнання”.  

Західна регіональна митниця нагородила ЗАТ „ЛУКОР” почесною грамотою за високий рівень митної культури та сумлінне виконання впродовж 2002-2003рр. зобов’язань перед Державним бюджетом України.

Міжнародна Платинова Зірка за якість у сфері задоволення потреб клієнтів, майстерність, інновації у технології м. Париж. Франція. 2003 рік


Вісті з ЛУКОЙЛу ...

 Вісті з виробництв ...

Designed by Mak&ShV studio 
© Lukor