Новини

Регіон

Виробництва

Прес-релізи

Контакти

Спорт

Преса

 

 


Політика Групи ЛУКОЙЛ-Нафтохім в сфері якості, промислової безпеки, охорони праці і навколишнього середовища.

    Основна стратегічна мета Групи ЛУКОЙЛ-Нафтохім - стати лідером на внутрішньому і міжнародному ринках, випускаючи нафтохімічну і хімічну продукцію конкурентноздатної якості, що відповідає вимогам споживача, при цьому забезпечуючи екологічну та промислову безпеку виробництва і безпечні умови праці.
   Для досягнення цієї мети в ЗАТ "ЛУКОЙЛ-Нафтохім" і виробничих організаціях Групи ЛУКОЙЛ-Нафтохім впроваджена, підтримується і постійно вдосконалюється інтегрована система менеджменту якості, промислової безпеки, охорони праці і навколишнього середовища.
   Для забезпечення результативної діяльності, організації Групи ЛУКОЙЛ-Нафтохім беруть на себе зобов'язання:
   - дотримуватись законодавчих та інших вимог, що регламентують діяльність в сфері якості, промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища, включаючи зобов'язання з попередження забруднення навколишнього середовища;
   - забезпечувати необхідними ресурсами для випуску високоякісної продукції, очікуваної споживачами, створювати безпечні умови праці для персоналу організацій Групи ЛУКОЙЛ-Нафтохім, вирішувати соціальні і екологічні проблеми;
   - постійно поліпшувати інтегровану систему менеджменту якості, промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.
   В рамках реалізації зобов'язань, в організаціях Групи ЛУКОЙЛ-Нафтохім встановлені наступні стратегічні напрямки розвитку:
   - забезпечення стабільної якості продукції, підвищення її конкурентноздатності, орієнтуючись на визначення потреб і оцінку задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін;
   - проведення заходів, спрямованих на виявлення і усунення небезпечних виробничих факторів на робочих місцях, виявлення і зниження негативного впливу на навколишнє середовище;
   - модернізація існуючого технологічного устаткування і вдосконалення технологічних процесів виробництв з урахуванням застосування ресурсозберігаючих і маловідходних технологій;
   - здійснення безпечного поводження з відходами виробництва і їх використанням, вдосконалення технологій їхньої утилізації і переробки;
   - поліпшення умов праці працівників, сприяння професійному росту персоналу за допомогою систематичного навчання і підвищення кваліфікації;
   - підвищення відповідальності персоналу за досягнення цілей і завдань в сфері якості, промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.
   Стратегічні напрямки розвитку реалізуються через визначення цілей і завдань по рівнях і функціях, їхнє досягнення за допомогою виконання програм і заходів в сфері якості, промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

       Дана політика поширюється на всі організації Групи ЛУКОЙЛ-Нафтохім.
       Ми відкриті для діалогу з громадськістю і зацікавленими сторонами.
       Введена в дію наказом по Групі Лукойл-Нафтохім № 19 від 20.03.2006 р.

 


 


2007. ТОВ "Карпатнафтохім" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".

2007. ТОВ „Карпатнафтохім” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „Карпатнафтохімі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення..

2006-2007. ТОВ “Карпатнафтохім” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".

травень 2007. ТОВ “Карпатнафтохім” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “Карпатнафтохім” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.


червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „Карпатнафтохім”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”

квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

липень 2005. Сергія Чмихалова нагороджено відзнакою „Лідер хімічної та нафтохімічної промисловості України”

квітень 2005. Вийшов у світ буклет "ЛУКОР. 5 років у великій родині "ЛУКОЙЛу"
 


 наше підприємство в 2004 році успішно виконало завдання, що були визначені йому "Програмою сертифікації корпоративної системи управління групи „ЛУКОЙЛ-Нафтохім” на 2004-2007 роки" і першим серед підприємств групи отримало сертифікати відповідності за всіма трьома системами. 


„Euro Market” – нагорода за інтеграцію у світову економіку. (2004р.)


відзнака ЗАТ "ЛУКОР" в рамках міжнародного проекту „Мости дружби. Україна – Росія 2003-2004” 

20.11.2003 ЗАТ „ЛУКОР” відзначено Почесним дипломом та міжнародною премією „Бізнес-Олімп” з присвоєнням підприємству звання „Золота торгова марка”, а генерального директора товариства Сергія Чмихалова – іменною відзнакою „Суспільне визнання”.  

Західна регіональна митниця нагородила ЗАТ „ЛУКОР” почесною грамотою за високий рівень митної культури та сумлінне виконання впродовж 2002-2003рр. зобов’язань перед Державним бюджетом України.

Міжнародна Платинова Зірка за якість у сфері задоволення потреб клієнтів, майстерність, інновації у технології м. Париж. Франція. 2003 рік


Вісті з ЛУКОЙЛу ...

 Вісті з виробництв ...

Designed by Mak&ShV studio 
© Lukor