Про товариство
 

Новини

 

Історія

 

Співзасновники

 

Соціальний розвиток

 

Благодійність і спонсорство

Виробництва
  Етилену і поліетилену
 

Хлорвінілу і каустичної соди

 

Продукція

Інвестиційні проекти
  Модернізація ВХМ

Комерційні пропозиції

Інформація ПрАТ "ЛУКОР"

Тендери

  Умови проведення
  Документація
  Оголошені тендери
  Інформація про переможців
Прес-релізи
Контакти
Регіон
  Місцеві новини
  Спортивні новини
"Нафтохімік"
  Спортивний клуб
  Футбольний клуб
Фотогалерея
"Калуський нафтохімік"
  Архів новин

 

 

Ігор Мацьків: "Висока кваліфікація персоналу дуже важлива для зміцнення конкурентоздатності підприємства"

    Одним із стратегічних завдань розвитку ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" і ПрАТ "ЛУКОР" є забезпечення підприємств кваліфікованими і надійними кадрами, створення в усіх структурних підрозділах дієздатних трудових колективів. Адже важливо не тільки підготувати висококваліфікованих спеціалістів, а й сформувати єдину команду професіоналів, яка здатна вирішувати завдання будь-якої складності. В цьому плані важливим є питання відбору і підготовки молодих фахівців.
   Про те, як цей процес проходить і за рахунок чого відбувається омолодження у колективах нафтохіміків, йдеться у розмові кореспондента "КН" з начальником відділу кадрів ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" Ігорем Мацьківим.
   – Оптимізація штатної чисельності працівників, вдосконалення організації праці, виведення на аутсортсинг непрофільних активів, підготовка персоналу – це ті складові, які можуть допомогти забезпечити успішний розвиток "КАРПАТНАФТОХІМу" і "ЛУКОРу". Саме вони сьогодні є пріоритетними для керівництва наших підприємств, – підкреслив Ігор Михайлович. – Вирішити ці завдання можна лише за умови комплектування штату виробництв і допоміжних структурних підрозділів молодими кваліфікованими працівниками і в значній мірі з числа молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів.
   Керуючись цим принципом, протягом 2010 року сформувався колектив цеху з виробництва хлору і каустичної соди мембранним методом, в 2011 році завершено комплектацію кадрами колективу виробництва полівінілхлориду суспензійного, в основному вже укомплектовано колектив цеху з виробництва виробів з ПХВСС. При підборі кадрів для цих підрозділів перевага надавалась випускникам вищих і середніх технічних закладів з профільною освітою, що дозволило нам підняти освітній рівень працівників усього підприємства. Так, сьогодні в "КАРПАТНАФТОХІМі" вищу і середньотехнічну професійну освіту мають 1657 чоловік, з них 746 – керівники і спеціалісти і 214 – працівники на робочих місцях. Відповідно в "ЛУКОРі" вищу і середню професійну освіту сьогодні мають 345 чоловік. Саме такий підхід до кадрів і може забезпечити можливість виконання колективом поставлених завдань.
   Наступним важливим фактором якості є омолодження колективів. Сьогодні середній вік працівників "КАРПАТНАФТОХІМу" становить 40,9 року, а "ЛУКОРу" – 46 років. Якщо проаналізувати тенденцію омолодження працюючого персоналу, то вона, як на мене, є збалансованою, оскільки, скажімо, в "КАРПАТНАФТОХІМі" сьогодні налічується 478 чоловік віком до 30 років і 483 чоловіки віком від 51 року і старші. Ще донедавна, тобто на початку 2010 року, на цьому підприємстві налічувалось 284 чоловіки віком до 30 років і 480 чоловік віком за 51 рік. Це означає, що чисельність молоді віком до 30 років з початку 2010 року і по лютий 2012-го зросла на 194 особи, тобто в процентному відношенні збільшилась на 40 відсотків. На сьогоднішній день освітній і фаховий рівень персоналу в повній мірі відповідає впровадженим на наших виробництвах новітнім технологіям і діяльності підприємства в умовах ринку, а прихід молоді свідчить про те, що в наших підприємств є перспектива.
   – Ігорю Михайловичу, наскільки відомо, у вирішенні питання формування кадрів важливе місце посідає співпраця підприємства з вищими навчальними закладами. Розкажіть про це детальніше.
   – Хочу зауважити, що кадрова робота в "КАРПАТНАФТОХІМі" й "ЛУКОРі" ведеться відразу в трьох напрямках: підготовці кадрів безпосередньо на підприємстві, прийомі на роботу випускників вищих і середніх навчальних закладів, а також заохоченні майбутніх спеціалістів працювати на нафтохімічному підприємстві на основі створеного так званого ланцюжка "школа-вуз-підприємство". Є звичайно у цьому питанні і винятки. Але все-таки ці три напрямки є пріоритетними. Зрозуміло, що вся ця робота добре продумана і спланована відповідно до існуючих вимог компанії "ЛУКОЙЛ" та законодавчих актів України.
   Стосовно нашої роботи в питанні прийому на роботу випускників вищих і середніх навчальних закладів, то ми активно співпрацюємо з такими навчальними закладами, як Національний університет "Львівська політехніка", Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, Калуський політехнічний коледж, Калуська гімназія й НВК "ЗОШ №10-ліцей", у яких під патронатом "КАРПАТНАФТОХІМу" діють хімічні класи. Випускники двох останніх навчальних закладів успішно поступають на навчання у вузи, а потім після їх закінчення працюють на наших підприємствах. Укладені з вищими навчальними закладами договори про співробітництво дозволяють нам певним чином впливати на освітній процес, оскільки майбутні випускники проходять практику на наших підприємствах, пишуть курсові та дипломні роботи, пов'язані із технологіями виробництв "КАРПАТНАФТОХІМу".
   Поліпшення матеріально-технічної бази політехнічного коледжу дозволяє наблизити підготовку його випускників до вимог нових технологій. Хочу наголосити й на такому важливому моменті, як залучення головних фахівців нафтохімічного комплексу до освітнього процесу. Окремі з них призначаються головами державних екзаменаційних комісій і відповідно, викладачі коледжу проходять стажування на нашому підприємстві.
   Хочу зазначити, що при цьому важливо вчасно відкрити таланти майбутніх молодих спеціалістів, що допоможе забезпечити підприємства перспективними кадрами. Простий перевід навіть висококваліфікованих спеціалістів на керівні посади не є, на нашу думку, головною умовою формування керівників. Кращою ми вважаємо таку систему, коли досвідчені старші колеги беруть під свою опіку талановиту молодь і цілеспрямовано передають їй свої знання і досвід. При цьому ми дотримуємось думки, що варто допомагати молодим людям з різними характерами і відповідно різними способами мислення, що може кожного з них підштовхнути до нових творчих пошуків.
   – І це матиме важливе значення для підвищення продуктивності праці.
   – Безперечно. А для цього необхідно вести постійну цілеспрямовану роботу з розвитку персоналу, створення для нього на підприємстві належних побутових умов та забезпечення на відповідному рівні соціальних потреб. Лозунг «Кадри вирішують все» є актуальним і сьогодні, особливо в умовах неабиякої конкуренції на ринку. Наявність колективу висококваліфікованих працівників, які добре підготовлені і належно мотивовані, дозволить підприємству забезпечити свою конкурентоздатність на внутрішньому і світовому ринках, успішно впроваджувати новітні виробничі технології й знаходити перспективні рішення в управлінні підприємством.
   – Ігорю Михайловичу, наша розмова була б не повною, якби ви не розповіли про матеріальні заохочення працівників, що має особливо важливе значення для їхнього бажання краще працювати.
   – Як усі вже знають, за результатами роботи кращі працівники і трудові колективи підприємств заносяться на Алею пошани з виплатою грошової премії. Крім того, вони нагороджуються почесними грамотами підприємства, подяками керівництва підприємства. Багатьом також присвоюється звання "Ветеран праці". Але найбільша кількість нафтохіміків, які нагороджуються за сумлінну працю преміями, грамотами та подяками, припадає на святкування Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Окрім нагород підприємства, у цей день кращі з кращих представників "КАРПАТНАФТОХІМу" і "ЛУКОРу" отримують Почесні грамоти від НК "ЛУКОЙЛ", Міністерства енергетики Російської Федерації, уряду України, обласної державної адміністрації, міської та районної рад. У минулому році, приміром, різними матеріальними винагородами було відзначено працю нафтохіміків.

    Розмовляв Дмитро Іванців.

          


2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.

2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".

2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення..

2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".

травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.


червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”

квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

липень 2005. Сергія Чмихалова нагороджено відзнакою „Лідер хімічної та нафтохімічної промисловості України”

 


 наше підприємство в 2004 році успішно виконало завдання, що були визначені йому "Програмою сертифікації корпоративної системи управління групи „ЛУКОЙЛ-Нафтохім” на 2004-2007 роки" і першим серед підприємств групи отримало сертифікати відповідності за всіма трьома системами. 


„Euro Market” – нагорода за інтеграцію у світову економіку. (2004р.)


відзнака ЗАТ "ЛУКОР" в рамках міжнародного проекту „Мости дружби. Україна – Росія 2003-2004” 

20.11.2003 ЗАТ „ЛУКОР” відзначено Почесним дипломом та міжнародною премією „Бізнес-Олімп” з присвоєнням підприємству звання „Золота торгова марка”, а генерального директора товариства Сергія Чмихалова – іменною відзнакою „Суспільне визнання”.  

Західна регіональна митниця нагородила ЗАТ „ЛУКОР” почесною грамотою за високий рівень митної культури та сумлінне виконання впродовж 2002-2003рр. зобов’язань перед Державним бюджетом України.

Міжнародна Платинова Зірка за якість у сфері задоволення потреб клієнтів, майстерність, інновації у технології м. Париж. Франція. 2003 рік


Designed by Mak&ShV studio 
© Lukor